Ilość wyświetleń: 330

Życzenie z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych od Prezesa TPE

Na ręce Przewodniczącego NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Waldemara Sopaty wpłynęły życzenia z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych od Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Pana Filipa Grzegorczyka.

Na ręce Przewodniczącego NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Waldemara Sopaty wpłynęły życzenia z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych od Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Pana Filipa Grzegorczyka.

Z okazji 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych składam wyrazy uznania i podziękowania całej społeczności, która buduje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Grupie TAURON – czytamy w piśmie.

W dalszej części pisma Pan Prezes pisze, iż to święto przypomina nam, że wspólne działanie to najlepsza droga do pomyślnego rozwoju. Dodaje również, że właśnie w taki sposób staramy się prowadzić politykę społeczną w Grupie TAURON i że prędzej czy później udaje nam się osiągnąć kompromis.

Na koniec Prezes Grzegorczyk pisze: Szanowni Państwo w dniu święta „Solidarności”, życzymy sobie nawzajem, by dialog, który prowadzimy, zawsze opierał się na wzajemnym zaufaniu, był konstruktywny i kończył się porozumieniem.

 

Całość życzeń tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność.