Ilość wyświetleń: 605

Nowe władze NSZZ Solidarność ZG Sobieski wybrane

W piątek 9 lutego odbyło się Sprawozdawco – Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski. Podczas posiedzenia Delegaci wybrali Przewodniczącego Komisji Zakładowej, dwudziestoosobowy skład Komisji Zakładowej oraz siedmioosobową Komisję Rewizyjną.

W piątek 9 lutego odbyło się Sprawozdawco – Wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski. Podczas posiedzenia Delegaci wybrali Przewodniczącego Komisji Zakładowej, dwudziestoosobowy skład Komisji Zakładowej oraz siedmioosobową Komisję Rewizyjną. 

 

Zakładowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą NSZZ Solidarność w ZG Sobieski i jest władne do podejmowania najważniejszych decyzji w związku. Do prowadzenia zebrania Delegaci powołali Bogdana Bisia, naszego kolegę, członka naszej Komisji Zakładowej obecnie zastępcę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w skład prezydium zostali powołani również Mirosław Pietroń oraz Kazimierz Kępiński.  

 

Na piątkowym posiedzeniu Delegaci po raz kolejny dali mandat zaufania Waldemarowi Sopacie i powierzyli mu stery Solidarności w ZG Sobieski na kolejną kadencję.

 

Przed wyborem przewodniczący Sopata przedstawił Delegatom sprawozdanie z prac związku w mijającej kadencji. Na temat działalności kulturalno – sportowej sprawozdanie zaprezentował zastępca Przewodniczącego Piotr Miś natomiast z pracą Zakładowej Komisji Wyborczej, która została powołana przez ustępującą Komisję Zakładową do przygotowania i przeprowadzenia wyborów najpierw w poszczególnych okręgach wyborczych a następnie na ZZD przedstawił sekretarz Prezydium Dariusz Piechowicz.

 

Na piątkowym ZZD NSZZ Solidarność w ZG Sobieski nie mogło zabraknąć znamienitych gości. Swą obecnością zaszczycili Delegatów Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, Przewodniczący Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Dominik Kolorz a także Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. Na ZZD przybył również Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG Janina Stanisław Kurnik.

 

Ze strony pracodawcy Delegatów odwiedził Prezes TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk, Prezes TAURON Wydobycie Zdzisław Filip oraz Dyrektor ds. Technicznych ZG Sobieski Krzysztof Suchan.

 

Zdjęcia z ZZD tutaj>>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.