Ilość wyświetleń: 360

Msza w intencji NSZZ Solidarność i Ojczyzny

– Wyniosła jest dzisiejsza uroczystość – rozpoczął ks. Prałat Eugeniusz Cebulski Mszę św. w intencji NSZZ Solidarność oraz Ojczyzny. – Chcemy prosić Boga w Trójcy jedynego, aby utwierdzał ten związek, utwierdzał tych wszystkich, którzy do niego należą i abyśmy wspólnie łącząc się z Solidarnością, abyśmy wszyscy z Solidarnością byli we wspólnocie, przezwyciężali to, co złe. O to się modlimy, niech Solidarność będzie zwycięska, a my z nią – kontynuował ks. Prałat.

– Wyniosła jest dzisiejsza uroczystość – rozpoczął ks. Prałat Eugeniusz Cebulski Mszę św. w intencji NSZZ Solidarność oraz Ojczyzny. – Chcemy prosić Boga w Trójcy jedynego, aby utwierdzał ten związek, utwierdzał tych wszystkich, którzy do niego należą i abyśmy wspólnie łącząc się z Solidarnością, abyśmy wszyscy z Solidarnością byli we wspólnocie, przezwyciężali to, co złe. O to się modlimy, niech Solidarność będzie zwycięska, a my z nią – kontynuował ks. Prałat.

 

Tradycją już jest, że w drugą niedzielę września w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny członkowie NSZZ Solidarność zrzeszeni w jaworznickich zakładach pracy modlą się w intencji NSZZ Solidarność oraz Ojczyzny. W niedzielę 9. września na uroczystej Eucharystii nie mogło zabraknąć znamienitych gości. Swą obecnością zaszycili nas Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda, jego zastępca Bogdan Biś, Poseł na sejm RP Pan Dariusz Starzycki, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisłąw Filip, Prezydent miasta Jaworzno Paweł Silbert wraz z zastępcami Panią Moniką Bryl i Tadeuszem Kaczmarkiem, wiceprezes Spółki Usług Górniczych Mirosław Chudy.

 

Jaworznickie struktury związku reprezentowali Przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność Waldemar Sopata, Przewodniczący NSZZ Solidarność Wodociągi Jaworzno Andrzej Dudzik, Przewodniczący NSZZ Solidarność jaworznickiej edukacji Maciej Brül oraz wielu innych Przewodniczących, a także członków NSZZ Solidarność.

 

W homilii ks. Prałat poruszył ważną tezę, „kim jest współczesny człowiek”. Mówił o problemach współczesnego świata, a także o zagrożeniach dla współczesnego człowieka. Mówił o Boskich przykazaniach, jako głównego prawa, na którym powinny być oparte konstytucje i prawa ludzkie. Ubolewał, że współcześni ludzie chcą teraz te główne prawa Boskie ignorować.

 

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu, Panu Piotrowi Dudzie za ten związek, który prowadzi – zwrócił się ks. Cebulski do szefa Solidarność. – Solidarność wygrała, że niedziele, jeszcze niektóre, ale wkrótce już wszystkie są wolne. Solidarność wygra jeszcze dużo dla Was – kontynuował ks. Prałat – Dla Was wszystkich. Bardzo Panu dziękuję.

 

Po Mszy św. wierni przeszli do nawy bocznej świątyni, aby poświęcić kolejny element nawy NSZZ Solidarność gdzie są już popiersia św. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Obok tych popiersi zawisł Orzeł upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tej wyniosłej uroczystości i do zobaczenia za rok.

 

 

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.