Ilość wyświetleń: 389

KSGiE pisze do Premiera Morawieckiego

– Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. – Obserwując działania Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. realizacji programu „Czyste Powietrze” nabieramy coraz większego przekonania, że celem realizacji tego programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw – zaznaczono w piśmie do premiera Morawieckiego.

– Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. – Obserwując działania Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. realizacji programu „Czyste Powietrze” nabieramy coraz większego przekonania, że celem realizacji tego programu nie są zmiany, które przywrócą Polakom czyste powietrze. Tym celem jest wyeliminowanie polskiego węgla z krajowej gospodarki poprzez promocję alternatywnych paliw – zaznaczono w piśmie do premiera Morawieckiego.

 

Solidarność wskazuje, że zapisy programu „Czyste Powietrze” wprost uderzają w instalacje węglowe, nawet te najbardziej nowoczesne.

 

Jak twierdzą związkowcy, w programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

– Program już w swoich pierwotnych zapisach praktycznie eliminuje możliwość ogrzewania prywatnych gospodarstw właśnie węglem. Choćby poprzez zapis, że jeśli w pobliżu domu przebiega nitka gazociągu, to jest obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania domu gazem. Odbieranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy jest naruszeniem ich swobód obywatelskich. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel też może być „czystym” surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel jest paliwem „brudnym”.

 

Dalsze zapisy programu „Czyste Powietrze” wprost uderzają w instalacje węglowe, nawet te najbardziej nowoczesne. W programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych – zaznaczono w piśmie podpisanym przez Jarosława Grzesika, szefa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

 

Podkreślono w nim także, iż kolejnym dowodem restrykcyjnej polityki pełnomocnika rządu ds. realizacji programu „Czyste Powietrze” wobec węgla jest próba uniemożliwienia wejścia w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych. 

 

W piśmie zaznaczono, że propozycja przedłużenia konsultacji, rozszerzenia zakresu podmiotów objętych konsultacjami (m.in. o organizacje ekologiczne) oraz zmiany w tabelach rozporządzeń jakościowych, to nic innego jak działania hamujące wprowadzenie ustawy i pakietu rozporządzeń wykonawczych. 

 

– Przypominamy, że wejście w życie tychże przepisów miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza.

 

Jeśli Pan Piotr Woźny jest przeciwny wprowadzeniu tych rozwiązań w życie, można sobie zadać pytanie o co w zasadzie mu chodzi? Może o to, by móc w dalszym ciągu używać węglowego straszaka w dyskusji o jakości powietrza. Może o to, by w dalszym ciągu zohydzać Polakom węgiel, jako paliwo stosowane w milionach polskich domów?

 

Szanowny Panie Premierze, domagamy się jasnego stanowiska kierowanego przez Pana rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla. Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program „Czyste powietrze” nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki. Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi jak Pan Piotr Woźny. Realizacja programu „Czyste Powietrze” uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki – napisano w piśmie do premiera Morawieckiego.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/ksgie, www.gornictwo.wnp.pl

 

Pismo do Premiera tutaj>>>