Ilość wyświetleń: 332

Współcześni bohaterowie

Polacy znani są ze swej ofiarności. Nigdy nie żałowali krwi, przez stulecia przelewając ją na wielu polach walki. Na szczęście dziś już nie musimy stawać przed takimi wyborami żyjąc w znacznie spokojniejszych czasach.

Polacy znani są ze swej ofiarności. Nigdy nie żałowali krwi, przez stulecia przelewając ją na wielu polach walki. Na szczęście dziś już nie musimy stawać przed takimi wyborami żyjąc w znacznie spokojniejszych czasach.

 

Nie oznacz to jednak, że dziś nie potrzebujemy krwi, potrzebna jest ona w medycynie. Współcześni bohaterowie to między innymi honorowi dawcy krwi, którzy anonimowo pomagają tym wszystkim, którzy potrzebują tego niepowtarzalnego leku, jakim jest krew. Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych.  Jest wiele osób, które można leczyć przetaczając brakujące składniki krwi lub produkty krwiopochodne uzyskane w wyniku frakcjonowania osocza: podczas interwencji chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży i często niezbędna jest transfuzja, w chorobach układu krwiotwórczego (np. białaczka, niedokrwistość), przy przeszczepieniach narządów, w zaburzeniach krzepnięcia (np. hemofilia). Choć od wielu lat trwają zaawansowane badania nad pozyskaniem „sztucznej krwi” to do dziś nie udało się jej wyprodukować.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na krew NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. w Zakładzie Górniczym Sobieski od przeszło pięciu lat organizuje akcje krwiodawcze.

 

Początki

 

Jak w wielu innych akcjach to pomysł ze zorganizowaniem zbiórki krwi był potrzebą chwili.

 

Przed kilku laty nasz kolega zachorował na ciężką chorobę i potrzebował chemioterapii. Podczas tego leczenia okazało się, że kiedy się zgłosił już na kolejną „chemię” lekarz poinformował Go, że w tym dniu nie można mu podać Chemioterapii, ponieważ nie mają dla Niego krwi, która w Jego leczeniu była potrzebna.

 

Solidarność w ZG Sobieski zareagowała natychmiast i już na drugi dzień zorganizowała wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do Katowic, aby wspomóc kolegę. Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Do Katowic pojechał pełen autokar.

 

Zauważyliśmy wówczas, że jest potencjał wśród górników i postanowiliśmy „zagospodarować” ten skarb. Skontaktowaliśmy się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i postanowiliśmy zaprosić ich do nas. Nasz instynkt nas nie zawiódł i tak się rozpoczęła nasza przygoda z krwiodawstwem.

 

Niestety w międzyczasie nasz kolega przegrał walkę z chorobą.

 

Dzisiaj

 

Początkowo w 2012 r. organizowaliśmy zbiórki krwi, co dwa miesiące, a akcje te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Bywało, że krew chciało oddać ponad dziewięćdziesiąt osób. Stwarzało to problemy organizacyjne, a nagły brak tylu ludzi w pracy powodował pewne zawirowania w oddziałach. Chociaż nikt z kierownictwa nie robił problemów dla oddających krew, zdarzały się małe problemy z obłożeniem robót a kopalnia to zakład, który potrzebuje ciągłego zatrudnienia siedem dni w tygodniu.

 

Górnictwo to zawód narażony na częstsze zdarzenia wypadkowe i każdy z górników zdaje sobie sprawę, że kiedyś on może potrzebować krwi. Postanowiliśmy wtedy, że od 2013 r. będziemy akcje organizować raz w miesiącu licząc, iż krwiodawcy rozłożą się pomiędzy te akcje i tak też się stało. Jednocześnie przy zaangażowaniu NSZZ Solidarność w ZG Sobieski na kopalni powstał Klub Honorowych Dawców Krwi.

 

W tym miejscu chcemy podziękować kierownictwu w ZG Sobieski za wyrozumiałość i zrozumienie dla naszych akcji.   

 

Dziś w comiesięcznych akcjach średnio uczestniczy między pięćdziesięciu a sześćdziesięciu honorowych krwiodawców, a akcje przyciągają ludzi również z poza ZG Sobieski. Akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski są największymi w Jaworznie. Widać również, że przybywa nowych honorowych krwiodawców.

 

Najtrudniejszym okresem dla centrów krwiodawstwa jest pora letnia. Co roku w okresie wakacyjnym wzrasta zapotrzebowanie na krew. W okresie tym ubywa krwiodawców, którzy wyjeżdżają również na urlopy. Po powrocie z zagranicznych wojaży z niektórych krajów nie można oddawać krwi przez okres 28 dni, licząc od powrotu do Polski.

 

W akcjach krwiodawczych organizowanych przy ZG Sobieski w okresie letnim również widać ubytek krwiodawców. W ostatniej akcji 1 września krew oddało 51 osób, a zebrano jej ponad 22 litrów.

 

Oddajmy się teraz krótkiej statystyce. Otóż od 2012 roku do lipca 2017 w akcjach krwiodawczych organizowanych wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski krew oddało 3203 osoby, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło się o przeszło 1432 litrów krwi.

 

Kto może zostać krwiodawcom 

 

Aby oddać krew należy mieć 18 lat i nie przekroczyć 65 roku życia. Trzeba ważyć przynajmniej 50 kg. Mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Należy pamiętać, aby przed oddaniem krwi koniecznie zjeść lekki posiłek.

 

Przed oddaniem krwi kandydat przechodzi dokładne badania i to lekarz kwalifikuje go do oddania krwi. Sam zabieg oddania krwi trwa około 6 minut. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Każda oddana krew jest dokładnie badana, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jej, jakości jest ona niszczona, a krwiodawca, który ją oddał jest wzywany do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na konsultacje medyczne. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące.

 

Szereg różnego rodzaju chorób dyskwalifikuje potencjalnego krwiodawcę z oddania krwi. Choroby te dostępne są na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Nasze akcje  

 

Akcje krwiodawcze organizowane wspólnie przez NSZZ Solidarność w ZG Sobieski i Honorowy Klub Krwiodawców przy ZG Sobieski odbywają się na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie. W tym miejscu należą się podziękowania Dyrekcji Zakładu Górniczego Sobieski za udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Dziękujemy również służbą ochrony za zabezpieczenie tego miejsca. Nie brakuje również ludzi dobrej woli, którzy pomagają w zorganizowaniu tych zbiórek krwi. Dziękujemy Pani Agacie Jasickiej, która zawsze udostępnia pomieszczenie dla krwiodawców gdzie mogą skorzystać z ciepłych oraz chłodnych napoi. Ale szczególne podziękowania kierujemy do tych współczesnych bohaterów, którzy nie szczędzą swojej krwi, bezinteresownie i bezimiennie pomagają innym potrzebującym osobą. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.  

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.