Ilość wyświetleń: 321

Solidarność interweniuje ws. oddziałów kolejowych

W związku z pojawiającymi się informacjami o przygotowywaniu infrastruktury kolejowej w TAURON Wydobycie S.A. do rzekomego przejęcia przez firmę zewnętrzną Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. wystąpiła z pismem do Zarządu spółki.

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o przygotowywaniu infrastruktury kolejowej w TAURON Wydobycie S.A. do rzekomego przejęcia przez firmę zewnętrzną Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. wystąpiła z pismem do Zarządu spółki.

W piśmie Solidarność w TWD z niepokojem przyjmuje informacje o przygotowywaniu przetargu oddziałów kolejowych do wydzielenia z TWD.

– Bulwersuje nas takie postępowanie ze względu na wcześniejsze zapewnienia ze strony Zarządu, że będzie to przedmiotem analizy o wynikach, której zostaniemy poinformowani. Nasz niepokój wzbudza również sposób, w jaki się dowiadujemy o przygotowaniach takowego przetargu nie ze strony pracodawcy tylko od zaniepokojonych i zdezorientowanych pracowników. – piszą przedstawiciele ZOK NSZZ Solidarność w TWD.

W dalszej części pisma Solidarność przypomina, iż zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem TAURON Polska Energia, a Radą Społeczną TPE wszystkie kwestie wynikające ze Zbiorowego Prawa pracy wymagają uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Solidarność w TWD ma obawy, co do sensu rzekomego pozbycia się infrastruktury kolejowej. Zdaniem związkowców może to doprowadzić do utrata wpływu na strategiczną działalność, jaką jest zapewnienie płynności transportu i dostawy węgla zgodnie z umowami.

 

Pismo do Zarządu tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.