Ilość wyświetleń: 345

Barbórka 2015 w ZG Sobieski

NSZZ Solidarność w ZG Sobieski obchody Barbórkowe rozpoczęła od wczesnych godzin rannych od składania kwiatów pod figurami św. Barbary. Pierwszym przystankiem na mapie Jaworzna była kapliczka św. Barbary na szybie Sobieski, następnie związkowcy złożyli wiązanki pod popiersiem św. Jana Pawła II usytuowanego w ołtarzu na szybie Piłsudski oraz pod wizerunkiem św. Barbary w tym, że ołtarzu. Ostatnim miejscem, przy, którym przedstawiciele kopalnianej Solidarności złożyli kwiaty była figurka św. Barbary przy SKOK Jaworzno. Do delegacji górników dołączyli przedstawiciele Zarządu SKOK Jaworzno z Prezesem Jackiem Gębalą na czele.

NSZZ Solidarność w ZG Sobieski obchody Barbórkowe rozpoczęła od wczesnych godzin rannych od składania kwiatów pod figurami św. Barbary. Pierwszym przystankiem na mapie Jaworzna była kapliczka św. Barbary na szybie Sobieski, następnie związkowcy złożyli wiązanki pod popiersiem św. Jana Pawła II usytuowanego w ołtarzu na szybie Piłsudski oraz pod wizerunkiem św. Barbary w tym, że ołtarzu. Ostatnim miejscem, przy, którym przedstawiciele kopalnianej Solidarności złożyli kwiaty była figurka św. Barbary przy SKOK Jaworzno. Do delegacji górników dołączyli przedstawiciele Zarządu SKOK Jaworzno z Prezesem Jackiem Gębalą na czele.

Figurka ta upamiętnia 200 letnią obecność górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie. Przypomina ona również, że na miejscu gdzie dziś olśniewa nas Galeria Galena, był nie tak dawno jeden z szybów nieistniejącej już KWK Jaworzno, szyb „Kościuszko”.

Kolejnym etapem jaworznickiej Barbórki była uroczysta msza św. odprawiona na cechowni szybu „Piłsudski”, koncelebrowana przez proboszcza Kolegiaty św. Wojciecha i Katarzyny ks. prałata Eugeniusza Cebulskiego oraz proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski ks. Jarosław Ciszka.

Homilię do uczestników mszy wygłosił ks. Ciszek skupiając się na sakramencie chrztu św. oraz wierze człowieka, nie mogło w kazaniu zabraknąć odniesienia do św. Barbary patronki górników.

 W mszy św. wzięła udział liczna grupa pracowników kopalni wraz z rodzinami. W mszy uczestniczyło wiele pocztów sztandarowych, między innymi dwa poczty NSZZ Solidarność w ZG Sobieski. Swoją obecnością zaszczycili nas również koledzy z KZ NSZZ Solidarność z jaworznickich zakładów pracy. W mszy uczestniczyły poczty MPWiK Jaworzno, Solidarności Elektrowni Jaworzno III, poczet sztandarowy NSZZ Solidarność Knauf Jaworzno, a także sztandar SKOK Jaworzno.

Po jaworznickiej mszy św. obchody przeniosły się do Libiąża, gdzie w tym roku odbywały się centralne uroczystości Barbórkowe TAURON Wydobycie S.A. W uroczystej mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Barbary udział wzięła Premier RP Pani Beata Szydło. Podczas nabożeństwa zabrała głos składając górnikom najserdeczniejsze życzenia.

Dalsza część uroczystości przeniosła się na cechownię ZG Janina, gdzie odbyło się wręczanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz najwyższego odznaczenia szpad górniczych.

Oby św. Barbara czuwała nad każdym górnikiem oraz nad ich rodzinami.

Szczęść Boże.  

Zdjęci z Barbórki tutaj >>> 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.