Ilość wyświetleń: 327

Andrzej Duda odwiedził Jaworzno

1 maja po godzinie 18 Andrzej Duda, kandydat na prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odwiedził miasto, spotykając się z jaworznianami na naszym rynku.

1 maja po godzinie 18 Andrzej Duda, kandydat na prezydenta RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości odwiedził miasto, spotykając się z jaworznianami na naszym rynku.

 Zanim na rynek wjechał autobus z ekipą wyborczą Andrzeja Dudy do jaworznian przemówiło kilka ważnych osób, w tym Pani Poseł Ewa Malik, Pan Dariusz Starzycki przewodniczący PIS w Jaworznie oraz Prezydent Pan Paweł Silbert.

Jego słowa zostały przyjęte wielkimi brawami. Było to wyjątkowe przemówienie, w którym doskonały mówca przedstawił własne preferencje dotyczące przyszłej polityki państwa, pokrywające się z opiniami wielu milionów Polaków, w tym i obywateli naszego miasta.

Dotyczy one wyjątkowego pogorszenia się, jakości polityki w Państwie, lekceważenia przez ostatnie lata woli Polaków, traktowania ich instrumentalnie oraz nieliczenia się z wieloma grupami społecznymi w imię interesów grup pozostających przy władzy oraz tak zwanego wspólnego interesu Europejskiego, który wyklucza liczenie się z jednostką na rzecz wielkiego biznesu i interesu nie zawsze naszego państwa.

W kilkunastominutowym przemówieniu Andrzej Duda przedstawił swój program i najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby to właśnie on objął najważniejszy w Państwie urząd.

Wśród jaworznian nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność, którzy bacznie przyglądają się programom kandydatów na prezydenta. Wszystko wskazuje, że już we wtorek 5 maja Piotr Duda przewodniczący Solidarności w imieniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podpisze z Andrzejem Dudą „Umowę Programową” i tym samym związek poprze oficjalnie kandydaturę pretendenta PiS na urząd Prezydenta RP.

Na podstawie www.mojejaworzno.pl

Zdjęcia z wizyty A. Dudy tutaj >>>