Ilość wyświetleń: 280

Związkowcy z TAURON Wydobycie piszą do Prezesa Lubery

Zaniepokojone złą kondycją firmy organizacje związkowe z TAURON Wydobycie S.A. wystosowały pismo do Prezesa Zarządu TAURON PE Dariusza Lubery.

 

Zaniepokojone złą kondycją firmy organizacje związkowe z TAURON Wydobycie S.A. wystosowały pismo do Prezesa Zarządu TAURON PE Dariusza Lubery.

Związkowcy zaniepokojeni są dramatycznym spadkiem sprzedaży węgla, co w konsekwencji może doprowadzić do nie wykonania planu rzeczowo – finansowego na rok 2014.


Informowaliśmy już wcześniej, iż niepokoją nas zapełniające się zwały. Na wiosnę w informacji do załogi Przewodniczący NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie mówił o realnych problemach, zapewniano nas wtedy, że nie ma takiego zagrożenia. Dziś martwimy się, że trwają prace nad obniżenia wydobycia, co pociągnie za sobą łańcuszek nieprzewidywalnych zdarzeń. Przewodniczący Sopata o tych realnych zagrożeniach, wstrzymania produkcji mówił również podczas posiedzenia Rady Społecznej w TAURON PE. I tam również nas zapewniano, że naszej spółce to nie grozi.

Niepokój budzi fakt, że jest to pierwsza taka sytuacja od 15 lat, gdy nastąpiła konsolidacja energetyki z górnictwem, że należy wstrzymywać produkcję. Tym samym obawiamy się, iż idea połączenia energetyki z górnictwem legła w gruzach. Przy powstawaniu spółki założenia były takie, że firma docelowo miała gwarantować odbiór węgla na poziomie między 60 a 80 %, reszta miała zostać sprowadzona z poza grupy. Obecnie sytuacja się odwróciła i mamy dostarczyć do TAURON PE tylko około 30 % wydobytego surowca a mimo tego są problemy z jego odbiorem.

Dlatego związki zawodowe z TAURON Wydobycie zwracają się w piśmie do szefa TAURON PE Dariusza Lubery o zwołanie spotkania celem omówienia sytuacji panującej w spółce córce w celu zażegnania obecnego kryzysu.

 

Pismo do Prezesa Lubery tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.