Ilość wyświetleń: 283

Kolejna akcja krwiodawcza za nami

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary – często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary – często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego.


W piątek 28 lutego odbyła się kolejna akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez NSZZ Solidarność ZG Sobieski oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski. I tym razem krwiodawcy nie zawiedli. Krew oddało 56 osób a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło się o ponad 20 litrów krwi.

Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie miejsca dla autokaru do poboru krwi a także służbom ochrony. Przede wszystkim dziękujemy tym wszystkim, którzy tego dnia postanowili oddać krew. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.

Zapraszamy na kolejne akcje krwiodawcze organizowane prze NSZZ Solidarność w ZG Sobieski oraz przez KHDK przy ZG Sobieski.  Najbliższa akcja odbędzie się już 14 marca.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.