Ilość wyświetleń: 319

Górnicy z KW zawiesili protest

Okupacja siedziby Kompanii Węglowej została zawieszona. Decyzję w tej sprawie podjął sztab protestacyjno-strajkowy po powrocie delegacji górniczych central związkowych z Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji w spółce z udziałem premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Okupacja siedziby Kompanii Węglowej została zawieszona. Decyzję w tej sprawie podjął sztab protestacyjno-strajkowy po powrocie delegacji górniczych central związkowych z Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji w spółce z udziałem premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

– Bezpośrednio po zakończeniu rozmów w Warszawie pojechaliśmy do kolegów przebywających w  siedzibie Kompanii Węglowej i wspólnie podjęliśmy decyzję o zawieszeniu protestu. Wracamy do domów i czekamy na realizację dzisiejszych ustaleń przez stronę rządową. Jeżeli ona nie nastąpi w każdej chwili jesteśmy gotowi do wznowienia akcji protestacyjnej w tej samej lub innej, bardziej radykalnej formie – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Okupacja siedziby Kompanii Węglowej trwała od 13 listopada. Protest miał charakter rotacyjny. Grupy górników zmieniały się co kilkanaście godzin. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej była informacja o braku środków na wypłatę grudniowych pensji dla pracowników przekazana związkom zawodowym przez zarząd spółki. Prezes Mirosław Taras oświadczył również stronie społecznej, że nie udało mu się pozyskać źródeł finansowania kluczowych elementów programu naprawczego spółki. Rozwiązaniem alternatywnym miałoby być zamknięcie kilku kopalń i likwidacja miejsc pracy.

Podczas spotkania w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie premier Ewa Kopacz zapewniła, że wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych w Kompanii Węglowej nie jest zagrożona.  Szefowa rządu zadeklarowała również wolę kontynuacji dialogu w sprawie sytuacji w KW i zapowiedziała kolejne spotkanie ze związkowcami, które najprawdopodobniej zostanie zorganizowane w Katowicach w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

W rozmowach z przedstawicielami górniczych central związkowych uczestniczył również Wojciech Kowalczyk powołany tego samego dnia pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Kowalczyk dotychczas był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jego nominacja na nowe stanowisko oznacza, że od spraw górnictwa został odsunięty wiceminister gospodarki Tomasza Tomczykiewicz, czego domagały się związki zawodowe. Pełnomocnik zadeklarował, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni opracuje nowy plan naprawczy, który następnie będzie przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną.

łk

 

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.