Ilość wyświetleń: 303

Negocjacje płacowe w TAURON

23 maja Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. podpisała z zarządem Grupy porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych w 2013 roku.

23 maja Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. podpisała z zarządem Grupy porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych w 2013 roku. Porozumienie otwiera drogę do negocjacji podwyżek płac w poszczególnych firmach. 29 maja ruszają negocjacje płacowe w spółce Tauron Wytwarzanie. – Na podstawie tego dokumentu będą negocjowane porozumienia płacowe we wszystkich spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy – mówi Zdzisław Przydatek z Solidarności Tauron Wytwarzanie.

 


Przewodniczący Solidarności w Południowym Koncernie Węglowym Waldemar Sopata podkreśla, że porozumienie jest związane z polityką prowadzoną przez zarząd Grupy, zmierzającą do ujednolicenia zasad wynagradzania we wszystkich spółkach. Dodaje, że zarządy spółek mają tydzień na przygotowanie się do rozmów, a następnie dwa na podpisanie porozumień.

W Tauron Wytwarzanie S.A. negocjacje ruszą 29 maja. – Propozycje zostały już przygotowane. Brakowało tylko elementów związanych z przeszeregowaniami – informuje Zdzisław Przydatek. Jeden z zapisów porozumienia uzależnia wzrost wynagrodzeń od wyników finansowych całej Grupy. – To dobry kierunek. Pracownicy powinni partycypować w zyskach. Porozumienie daje wszystkim spółkom jednakowe możliwości. Szczegóły zależą od wyników rozmów organizacji związkowych z zarządami. Mam nadzieję, że uda nam się podpisać porozumienie korzystne dla pracowników koncernu, zarządu i całej Grupy – mówi Waldemar Sopata.

Dużo trudniej negocjacje mogą przebiegać w Tauron Ciepło S.A. W lutym związki w tej spółce, gdzie zarobki należą do najniższych w Grupie, wystąpiły m.in. o podwyżki wynagrodzeń i wszczęły spór zbiorowy. – Pracodawca do tej pory nie przystąpił do rokowań – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło S.A. i wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej „S”. Podkreśla, że porozumienie podpisane przez Radę Społeczną z zarządem Tauron Polska Energia S.A. obliguje pracodawcę do rozpoczęcia rozmów na tematy płacowe.

Grupa Tauron Polska Energia to jeden z największych podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Obejmuje siedem spółek kapitałowych m.in. Południowy Koncern Węglowy, Tauron Wytwarzanie S.A., Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło i Tauron Sprzedaż. Rada Społeczna jest forum umożliwiającym kontakt przedstawicieli pracowników z zarządem całej Grupy. Powstała w 2009 roku i liczy 27 osób z reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Tauron Polska Energia. Są to: Solidarność, OPZZ i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. – Rada Społeczna działa na podobnych zasadach jak Komisja Trójstronna – podkreśla Waldemar Sopata. Pierwsze porozumienie w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń w spółkach kapitałowych podpisane zostało w 2011 roku. Jego zapisy obowiązywały dwa lata.

Źródło strona NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.