Ilość wyświetleń: 341

Fiasko rozmów – STRAJK!!!

Fiaskiem zakończyły się rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze stroną rządową. MKPS proklamował strajk na 26 marca. Strajk generalny odbędzie się w godzinach od 600 do 1000.

Fiaskiem zakończyły się rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze stroną rządową. MKPS proklamował strajk na 26 marca. Strajk generalny odbędzie się w godzinach od 600 do 1000.

Jednocześnie MKPS zapowiedział, że jeżeli rząd wycofa się ze zmian w Kodeksie pracy akcja strajkowa zostanie zawieszona.

Informacja ze strony NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.