Ilość wyświetleń: 294

10 stycznia referendum strajkowe

We wtorek 8 stycznia na porannych zmianach Organizacje Związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Sobieski zrzeszone w Komitecie Strajkowym przeprowadziły masówki, na których poinformowały pracowników firmy o celach i formie przeprowadzenia referendum strajkowego.

We wtorek 8 stycznia na porannych zmianach Organizacje Związkowe działające w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Sobieski zrzeszone w Komitecie Strajkowym przeprowadziły masówki, na których poinformowały pracowników firmy o celach i formie przeprowadzenia referendum strajkowego. Przedstawiono postulaty, wytłumaczono również, na czym polegać będzie strajk solidarnościowy i dlaczego będzie to strajk solidarnościowy.

 

10 stycznia pracownicy naszego zakładu odpowiadać będą na pytanie: „Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku solidarnościowego w wymiarze do 4 godzin w celu poparcia żądań zgłoszonych w ramach sporu zbiorowego prowadzonego z pracodawcą przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ »Solidarność« Pracowników Sądownictwa z siedzibą w Katowicach?”.


Polskie prawo nie przewiduje możliwości organizacji strajku przeciwko polityce rządu, stąd przyjęcie formuły, która pozwoli na przeprowadzenie akcji przypominającej strajk generalny. „Solidarnościowy” charakter protestu oznacza natomiast, że nie może on trwać dłużej niż 4 godziny.

Do tej pory w referendach udział wzięło około 30 tysięcy osób – kolejarzy, pracowników zbrojeniówki, przemysłu stalowego i hutniczego. Po górnikach i energetykach głosować będą jeszcze zatrudnieni w przemyśle motoryzacyjnym, 70 zakładach nienależących do „wielkich” branż i służbie zdrowia. Sam strajk miałby się odbyć w drugiej dekadzie lutego.

Nie bądźmy obojętni i weźmy liczny udział w czwartkowym referendum! Nie pozwólmy na poniżanie pracowników w naszym kraju! Nie zostawajmy w tyle, nie pozwólmy decydować za siebie, powiedzmy temu rządowi dość!!!

Poniżej zamieszczamy komunikaty gdzie będą usytuowane punkty do oddawania głosów w referendum strajkowym.

Komunikat dla pracowników szybu „Sobieski” tutaj >>>

Komunikat dla pracowników szybu „Piłsudski” tutaj >>>

Komunikat dla pracowników ZG Sobieski zatrudnionych w „Centrum” tutaj >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.