Ilość wyświetleń: 357

Tania i bezpieczna energia warunkiem odbudowy gospodarki po kryzysie

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zaapelował do rządu, aby  w ramach „Tarczy Antykryzysowej” firmy z sektora paliwowo-energetycznego zostały objęte nowymi regulacjami, które pomogą im przetrwać okres kryzysu będący skutkiem pandemii koronawirusa. – Wszelkie programy naprawcze, jakie trzeba będzie w różnych branżach gospodarki wdrożyć w związku z kryzysem, będą musiały się opierać o bezpieczne dostawy taniej energii.  A jedynym gwarantem taniej, a zarazem bezpiecznej energii jest rodzimy sektor paliwowo-energetyczny. Dlatego troska państwa o ten obszar powinna być szczególna – ocenia Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGiE NSZZ „Solidarność”.

Jego zdaniem jedynym z pierwszych działań rządu w tym obszarze powinno być zawieszenie wszelkich barier administracyjnych dla krajowych nośników oraz zawieszenie, a w niektórych przypadkach zniesienie obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorstw górniczych i energetycznych. – Ogromna wysokość tych danin, która od lat ma negatywny wpływ na kondycję finansową sektora wydobywczego i sektora energetycznego też, w tak głębokim kryzysie, jaki niewątpliwe nas dotknie, zamiast pomocą dla finansów publicznym, będzie przyczyną gospodarczej katastrofy – podkreśla przewodniczący.

 – NSZZ „Solidarność” od lat postuluje ograniczenie wymiaru obciążeń publicznoprawnych dla przedsiębiorstw górniczych i energetycznych. Negatywne perspektywy, jakie dziś rysują się przed spółkami wydobywczymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, a także spółkami okołogórniczymi i okołoenergetycznymi, powinny stanowić ostateczny argument na rzecz zawieszenia lub całkowitej likwidacji niektórych obciążeń. Pozwoliłoby to przetrwać ten trudny okres całej branży. Jeśli mamy przeżyć dzisiejszy kryzys i stworzyć odpowiednie warunki, aby odbudować przemysł i uniknąć takich zagrożeń, musimy postawić teraz na przyszłość polskich kopalń oraz wykorzystywać rodzimy surowiec w przyszłości – czytamy wystąpieniu KSGiE NSZZ „Solidarność” zaadresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefów resortów aktywów państwowych i klimatu. Treść pisma przekazano też reprezentantom Klubu Parlamentarnego PiS.

– Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań łagodzących skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa i stworzenie warunków odbudowy górnictwa i energetyki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki. Sytuacja ta stanowi wystarczającą podstawę do zawieszenia regulacji unijnych (podobnie jak dla sektora bankowego i motoryzacyjnego). Domagamy się równego traktowania podmiotów gospodarczych bez względu na ich potencjał. Od tego, jak zareaguje rząd, zależy dziś przyszłość setek tysięcy osób zatrudnionych w spółkach górniczych i energetycznych oraz firmach kooperujących – podkreślono w wystąpieniu KSGiE, największej branżowej struktury NSZZ „Solidarność”.

Ny

Całość pisma tutaj>>>

Źródło: solidarnosckatowice.pl