Ilość wyświetleń: 310

Kwietniowa akcja krwiodawcza

W ostatni piątek kwietnia na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski odbyła się kolejna akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

 W ostatni piątek kwietnia na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski odbyła się kolejna akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Podczas tej akcji zebrano ponad 16 litrów krwi, którą oddało 37 honorowych krwiodawców. Podczas tej akcji od krwiodawców pobierana jest krew „pełna”. Oprócz tej metody krwiodawcy mogą się poddać również plazmaferezie.

Plazmafereza to zabieg polegający na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi, zwanej osoczem lub plazmą. Zasady stosowane przy kwalifikacji do zabiegu są takie same jak przy oddawaniu krwi pełnej.

Osocze głównie składa się z wody, ponadto zawiera między innymi białka, kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić między innymi białka konieczne do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Podczas jednego zabiegu od dawcy pobiera się metodą plazmaferezy nie więcej niż 650 ml osocza. Zabieg trwa około pół godziny i polega na pobraniu porcjami od dawcy krwi pełnej, która następnie przy pomocy urządzenia zwanego separatorem zostaje odwirowana. Osocze zostaje oddzielone od krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które wracają do krążenia dawcy, a osocze trafia do oddzielnego pojemnika.

Zabieg plazmaferezy jest bezpieczny dla dawcy, wykonywany przy użyciu sterylnego sprzętu. Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami osocza nie może być krótsza niż dwa tygodnie. Osocze można oddać po 30 dniach do oddania pełnej krwi. W okresie roku można oddać maksymalnie 25 litrów osocza.

Osocze pobierane jest tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w piątek 28 kwietnia do przeprowadzenia akcji krwiodawczej. Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie miejsca na autokar do poboru krwi, służbom ochrony za zabezpieczenie tego miejsca. Dziękujemy Pani Agacie Jasicy za pomoc przy tych akcjach. Szczególne podziękowanie kierujemy do krwiodawców, którzy bezinteresownie oddają krew, aby pomóc innym ludziom.

Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.

Już dziś zapraszamy na kolejne zbiórki krwi organizowane przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.  

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.