Ilość wyświetleń: 356

Jaworznickie obchody 3 maja

Od uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Eugeniusza Cebulskiego w Kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny z udziałem władz miasta, mieszkańców Jaworzna, parlamentarzystów, radnych, miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli NSZZ Solidarność zakładów pracy z Jaworzna rozpoczęły się obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Od uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Eugeniusza Cebulskiego w Kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny z udziałem władz miasta, mieszkańców Jaworzna, parlamentarzystów, radnych, miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli NSZZ Solidarność zakładów pracy z Jaworzna rozpoczęły się obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

We mszy wzięli udział tłumnie mieszkańcy miasta w towarzystwie ponad czterdziestu pocztów sztandarowych instytucji, szkół, organizacji i oczywiście NSZZ Solidarność.

W homilii ks. prałat mówił dużo o historii Polski i jej najważniejszych, zarówno radosnych, jak i smutnych epizodów, które wywarły piętno na naszej historii. Wiele uwagi poświęcił historii najnowszej, obejmującej lata wojny i komunistycznej dominacji uległych sowietom polskich władz, nad narodem. Nie krył zdegustowania tym, co się dzieje obecnie w naszym Kraju, w których biorą udział byli esbecy i kaci wielu działaczy wolnościowych. Oni to domagają się nienależnych im praw, przywilejów, które nawet dziś, niemal trzy dekady po obaleniu komunizmu wciąż mieli, podczas gdy prawi obywatele cierpią często niedolę i ubóstwo, czy też czują się poniżeni.

Po mszy w pochodzie uroczystości przeniosły się pod pomnik Niepodległości.

Konstytucja, gwarantująca suwerenność i wolność jednostki wobec państwa, to najważniejszy standard polityczny i obywatelski naszych czasów. Obecnie, kiedy codziennie korzystamy z tego, co dla nas oczywiste, warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć o ideałach polskiej tradycji oraz tych elementach polskiego charakteru, które uczyniły nasz naród niezależnym i wolnym – tymi słowy zwrócił się do zebranych podczas uroczystości obchodów 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja Zastępca prezydenta Jaworzna, pan Tadeusz Kaczmarek. – Przyjmując konstytucję 3 majową udowodniliśmy całemu światu, że to właśnie Polska staje się wzorem parlamentaryzmu. Wyznaczyliśmy nowe standardy tworzenia nowoczesnego Państwa i poczucia współodpowiedzialności za dobro ojczyzny. Konstytucja 3 Maja nie uratowała naszej niepodległości. Ojcowie musieli poczekać jeszcze wiele lat, przez które nie czekali bezczynnie – przelewali krew w powstaniach, zrywach narodowych i wojnach. Ale nam, współczesnym dane jest żyć w ojczyźnie, o jaką walczyli twórcy tej Konstytucji i następne pokolenia.

Po przemówieniu Tadeusza Kaczmarka nastąpiła krótka część artystyczna, po której zebrani złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Jak co roku nie mogło w tych uroczystościach zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność z ZG Sobieski. Obecni byli również przedstawiciele Solidarności z MPWiK Jaworzno, Knauf Jaworzno, jaworznickiej Straży Pożarnej, Elektrowni a także Urzędu Skarbowego.  

Zdjęcia tutaj >>>

Dział informacji NSZZ Solidarność ZG Sobieski.