Ilość wyświetleń: 305

Protest już w 12 kopalniach

Najprawdopodobniej do końca tygodnia podziemne akcje protestacyjne zostaną podjęte we wszystkich kopalniach funkcjonujących w polskim górnictwie – powiedział Dominik Kolorz podczas konferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Najprawdopodobniej do końca tygodnia podziemne akcje protestacyjne zostaną podjęte we wszystkich kopalniach funkcjonujących w polskim górnictwie – powiedział Dominik Kolorz podczas konferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Obecnie akcja protestacyjna trwa w 12 kopalniach należących do Kompanii Węglowej. 13 stycznia do protestu przyłączyły się kopalnie Bielszowice, Halemba-Wirek, Piast i Piekary. Łącznie pod ziemią protestuje obecnie ok. 2200 górników. – W geście dobrej woli nie chcemy, żeby w kopalniach, które nie zostały wyznaczone do likwidacji w rządowym planie, były to zmasowane akcje protestacyjne. Ograniczamy tę liczbę do kilkudziesięciu osób w każdej z tych kopalń – mówił szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dominik Kolorz podkreślił, że strona społeczna jest cały czas otwarta na kontynuację rozmów ze stroną rządową. –  Jednak warunkiem wznowienia rozmów nie może być to, jak to stwierdziła premier Kopacz podczas wczorajszych negocjacji,  że propozycja rządowa jest jedyną propozycją do zaakceptowania. W ciągu  najbliższych kilkudziesięciu godzin sztab protestacyjno-strajkowy opracuje kolejną propozycję porozumienia. Ta propozycja zostanie przekazana stronie rządowej  i będziemy czekać, czy na bazie tej propozycji rozmowy zostaną wznowione – wskazywał Kolorz.

W piątek 16 stycznia w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach zbierze się Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ Solidarność. – Być może w przyszłym tygodniu zbierze się krajowy sztab wszystkich central związkowych działających w Polsce – poinformował przewodniczący.

 

Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.