Ilość wyświetleń: 311

Prezydent w rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego. Będę walczył o polskie górnictwo.

– Będę walczył o polskie górnictwo. Zawsze, kiedy będę widział, że są prowadzone działania, które mogłyby zaszkodzić Śląskowi i górnictwu, będę zabierał głos – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

– Będę walczył o polskie górnictwo. Zawsze, kiedy będę widział, że są prowadzone działania, które mogłyby zaszkodzić Śląskowi i górnictwu, będę zabierał głos – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Prezydent wskazał, że Polska powinna bronić węgla na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej zmierzającej do dekarbonizacji gospodarek państw członkowskich. – Różne kraje mają w tej wielkiej przestrzeni energetycznej, biznesowej różne interesy. Ale my, Polacy też mamy tam swoje interesy, a węgla mamy do wydobycia jeszcze na 200 lat. Być może nie będą nas mile witać na niektórych europejskich salonach, ale pamiętajmy o tym, że musimy myśleć o swoich interesach. Nawet jeżeli będą nas krytykowali – zaznaczył Andrzej Duda.

W przemówieniu wygłoszonym pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego prezydent Duda podkreślił wagę tego dokumentu w kontekście przemian demokratycznych w naszym kraju i oddał hołd uczestnikom strajków na Śląsku w 1980 roku. – Tu podpisano porozumienie, dzięki któremu powstała Solidarność. Bo nie byłoby zwycięskiego Sierpnia, gdyby Wybrzeże nie zostało poparte przez Śląsk. Nie byłoby, bo Śląsk miał i ma wielką siłę w Rzeczpospolitej – zaznaczył prezydent RP.

Andrzej Duda nawiązał również do zgłoszonego przez siebie wniosku do Senatu w sprawie rozpisania referendum dotyczącego wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i Lasów Państwowych. –  Apeluję do senatorów o uwzględnienie głosu społeczeństwa – ja byłem tylko pośrednikiem, przeniosłem do Senatu społeczny głos, obywatelskie oczekiwania. Liczę, że nad tymi oczekiwaniami nastąpi w Senacie pozytywna refleksja – powiedział prezydent.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział podczas uroczystości w Jastrzębiu-Zdroju, że obowiązkiem Solidarności jest doprowadzenie do realizacji postulatów zgłoszonych podczas strajków w 1980 roku. – Pamiętamy o tych wspaniałych ludziach o bohaterach, którzy wywalczyli nam wolność. Kolejne pokolenia solidarności muszą dokończyć i zrealizować ich testament. Abyśmy żyli w kraju, w którym pracownik jest szanowany, w którym panują wysokie standardy pracy. Solidarność upomina się o prawa pracownicze o ludzką godność i to będziemy robili czy się to komuś podoba, czy nie – zaznaczył przewodniczący Komisji Krajowej.

O roli Solidarności w 35 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych mówił również metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w homilii wygłoszonej podczas koncelebrowanej mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, która poprzedziła uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Abp Skworc podkreślił, że Solidarność jest ciągle zadaniem do podjęcia i zrealizowania. Metropolita katowicki zaznaczył, że Polska potrzebuje ludzi solidarnych, bo potrzebuje gruntownej odnowy moralnej. – W przeszłości wołaliśmy „Nie ma wolności bez solidarności”, a potem „Nie ma solidarności bez miłości” – teraz, w kontekście powszechnego wołania o odnowę Rzeczpospolitej, trzeba wołać: „Nie ma odnowy bez solidarności!”. Tej społecznej i instytucjonalnej – dodał abp Skworc.

W homilii abp Wiktor Skworc mówił również o obecnej sytuacji w górnictwie. Metropolita zaapelował o wypełnienie zapisów porozumienia zawartego między górniczymi związkami zawodowymi i stroną rządową w styczniu 2015 roku. – Umów trzeba dotrzymywać, umowy trzeba realizować, bo inaczej traci się wiarygodność. Wyrażamy nadzieję, że porozumienie miedzy rządem a stroną związkową, zostanie zrealizowane, a problemy górnictwa rozwiązane, bo przecież nie dotyczą tylko węgla, ale przede wszystkim tysięcy górników i ich rodzin – podkreślił arcybiskup.  

W obchodach 35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur NSZZ Solidarność, parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych. Obchody uświetniła obecność kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po odegraniu hymnu państwowego przez wojskową orkiestrę i przemówieniach prezydenta RP oraz przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarności, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego.

Jak co roku na jastrzębskich uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność z ZG Sobieski. Jaworzno reprezentowała liczna grupa członków solidarności z jaworznickich zakładów pracy.

aga, bea, łk

Zdjęcia z uroczystości tutaj >>>

Źródło strona Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.