„Solidarność” i inne Związki wobec pandemii COVID-19

Nie tylko Polska zmaga się z pandemią koronawirusa, na pandemii cierpi cały świat,  odbija się to bezpośrednio na pracownikach.

W odpowiedzi na pandemię europejskie i światowe związki zawodowe uruchomiły specjalne strony poświęcone monitorowaniu bieżącego rozwoju wydarzeń. Poniżej zamieszczamy do nich linki wraz z nazwą organizacji.

Oto link do strony>>>